0

Tynki zaprawy kleje

ATLAS ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA 25kg

ATLAS ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA 25kg
ocenaocenaocenaocenaocena
Cena: 20,00 PLN 16,26 PLN netto
Producent: ATLAS
Model:
Status: dostępny od zaraz
Wysyłka: 25,00 PLN (przedpłata), 29,00 PLN (pobranie)
Opis produktu

Uniwersalna zaprawa budowlana

do szybkiego wyrównywania podłoża pod okładziny ceramiczne
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

ZASTOSOWANIE
ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ATLAS przeznaczona jest do szybkiego wyrównywania powierzchni typowych podłoży mineralnych przed położeniem okładzin ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych podkładów podłogowych. Należy ją stosować do niwelowania ubytków i zagłębień oraz innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym. Jeśli zachodzi konieczność wyrównywania całych powierzchni ścian lub podłóg, należy użyć materiałów właściwych do tego typu prac (w przypadku ścian - zapraw tynkarskich ATLAS, w przypadku podłóg - podkładu ATLAS TEN 10, POSADZKI CEMENTOWEJ ATLAS lub podkładów samopoziomujących ATLAS). Podłoże dla ZAPRAWY WYRÓWNUJĄCEJ ATLAS może stanowić tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych cementowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Jako uniwersalna zaprawa budowlana znajduje również zastosowanie przy murowaniu. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷15 mm.
WŁAŚCIWOŚCI
ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ATLAS jest gotową, suchą mieszanką, opartą na bazie spoiwa cementowego, kruszyw i odpowiednio dobranych dodatków modyfikujących. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży. Dzięki swoim parametrom roboczym jest wyrobem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu. Użyta jako warstwa wyrównująca przed wykonaniem okładziny, pozwala odpowiednio przygotować podłoże oraz zaoszczędzić zaprawę klejącą. ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ATLAS jest wyrobem wodo- i mrozoodpornym.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Rysy i spękania przed wypełnianiem zaprawą należy pogrubić. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować stosując emulsję gruntującą ATLAS UNI-GRUNT.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,22÷0,25 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.
SPOSÓB UŻYCIA
Zaprawę należy nanieść na uprzednio przygotowane i zagruntowane podłoże za pomocą kielni lub gładkiej pacy stalowej. Jednorazowo można nakładać warstwę zaprawy o grubości nie przekraczającej 15 mm. Po upływie 30÷90 min od naniesienia zaprawy (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia) można ją zatrzeć pacą filcową lub styropianową, bądź wygładzić pacą stalową. Opisana powyżej obróbka powierzchni nie jest wskazana w przypadku przygotowania podłoża pod okładziny, np. z płytek ceramicznych. Gdy istnieje konieczność zastosowania zaprawy na większej powierzchni (powyżej 1m˛), bezpośrednio po wykonaniu warstwy wyrównującej należy utworzyć na niej rysy dylatacyjne, np. poprzez nacięcie świeżej zaprawy kielnią lub pacą. Przyjmuje się, że czas jaki musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu naklejania płytek wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni.Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUŻYCIE
Średnio zużywa się 1,6 kg zaprawy na 1 m2, na każdy 1 mm grubości naniesionej warstwy. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia nierówności podłoża.
NARZĘDZIA
Wiertarka z mieszadłem, kielnia, gładka paca stalowa, styropianowa lub filcowa paca do zacierania. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem do usuwania pozostałości po zaprawach cementowych i wapiennych ATLAS SZOP.
OPAKOWANIA
Worki papierowe: 10 kg, 25 kg.

Paleta: 1100 kg w workach 10 kg, 1050 kg w workach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania materiału w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
UWAGA
Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki 0,22 ÷ 0,25 l wody na 1 kg zaprawy
2,20 ÷ 2,50 l wody na 10 kg zaprawy
5,50 ÷ 6,25 l wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 20 minut
Przyczepność min. 0,3 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Odporność na temperatury od -20°C do +60°C
Układanie płytek ceramicznych 5 godz./1 cm grubości warstwy wyrównującej
Wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa
Wytrzymałość na zginanie min. 4 MPa
Gęstość zaprawy w stanie suchym 1,4 kg/dm3
Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubość warstwy zaprawy 15 mm
Zawartość rozpuszczalnego chromu (IV) w gotowej masie wyrobu max. 0,0002%
NORMY
Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-2622/2007
i Ocenę Higieniczną PZH. Strona producnta: http://www.atlas.com.pl

 
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Kontakt ze sklepem